Lakša komunikacija roditelja
radi pronalaženja zamene
mesta u vrtićima

Gde hoćeš da se premestiš ?
Poslednja želja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 god Vidi sve želje
Čuperak (↪ Kolibri)
Poslednje dogovaranje
Vilenjak() ↪ Čuperak() ↪ Kolibri() ↪ Bajka() ↪ Guliver() ↪ Novosađanče() ↪ Vilenjak()
Ovaj sajt nije povezan sa Predškolskim ustanovama već služi za dogovor oko pronalaženja rokada već upisane dece u vrtićima. Kada se roditelji dogovore onda mogu podneti zahteve za premeštaj. Zahtevi ne moraju biti usvojeni iz raznih razloga (preopterećenosti grupe itd.), ali ova komunikacija svakako može da pomogne u procesu prebacivanja. Molimo Vas da ne postavljate lažne želje.
A B V